Video-klipy.cz

Hudební skupiny, Videoklipy, texty písní a karaoke

Hudební skupiny > 0-9 > 4 minute > Muzik

Text Písně: Muzik - 4 minute


Text Písně - Muzik - 4 minute Text Písně - Muzik - 4 minute
Překlad Písně - Muzik - 4 minute Překlad Písně - Muzik - 4 minute
Videoklip k Písni - Muzik - 4 minute Videoklip k Písni - Muzik - 4 minute
Karaoke k Písni - Muzik - 4 minute Karaoke k Písni - Muzik - 4 minute


가수: 포미닛 (4minute)
곡명: MUZIK
앨범: For Muzik (Mini Album)

Boom Boom Boom (like it, like it)
Boom Boom Boom (like it)
Boom Boom Boom (like it, like it)
Boom Boom Boom (like it)

너와 내가 빠져드는 리듬 속에 move
neo'wa' nae'ga' bba'jyeo'deu'neun' ri'deum' sog'e' move

거침없이 쏟아지는 이 음악에 move
geo'cim'eobs'i' ssod'a'ji'neun' i' eum'ag'e' move

I like the music, like like like the music
지루한 저 beat에 Listen to my style
ji'ru'han' jeo' beate' Listen to my style

더 sexy하게 tasty하게 like it like it
deo' sexy ha'ge' tasty ha'ge' like it like it

더 booty하게 stylish하게 like it like it
deo' booty ha'ge' stylish ha'ge' like it like it

이 시간동안 나와 함께 시작해 party tonight
i' si'gan'dong'an' na'wa' ham'gge' si'jag'hae' party tonight

두 손을 맘대로 높이 높이 흔들어봐
du' son'eul' mam'dae'ro' nop'i' nop'i' heun'deul'eo'bwa'

목소릴 누구보다 크게 크게 소리쳐봐
mog'so'ril' nu'gu'bo'da' keu'ge' keu'ge' so'ri'cyeo'bwa'

내 손을 잡고 (Go Go Go Go Go)
nae' son'eul' jab'go' (Go Go Go Go Go)

신나게 Let`s go! (Go Go Go Go Go)
sin'na'ge' Let`s go! (Go Go Go Go Go)

(I like the music) dancing music
(I like the music) sexy music
(I like the music) funky music
I`m dreaming styling music alive

온 세상에 나는 듯한 스피커 속에 more
on' se'sang'e' na'neun' deus'han' seu'pi'keo' sog'e' more

내 가슴까지 파고드는 사운드 속에 more
nae' ga'seum'gga'ji' pa'go'deu'neun' sa'un'deu' sog'e' more

I like the music, please don`t stop the music
색다른 내 beat에 Listen to my style
saeg'da'reun' nae' beat e' Listen to my style

더 sexy하게 tasty하게 like it like it
deo' sexy ha'ge' tasty ha'ge' like it like it

더 booty하게 stylish하게 like it like it
deo' booty ha'ge' stylish ha'ge' like it like it

자 오늘밤엔 망설이지마 시작해 party tonight
ja' o'neul'bam'en' mang'seol'i'ji'ma' si'jag'hae' party tonight

두 손을 맘대로 높이 높이 흔들어봐
du' son'eul' mam'dae'ro' nop'i' nop'i' heun'deul'eo'bwa'

목소릴 누구보다 크게 크게 소리쳐봐
mog'so'ril' nu'gu'bo'da' keu'ge' keu'ge' so'ri'cyeo'bwa'

내 손을 잡고 (Go Go Go Go Go)
nae' son'eul' jab'go' (Go Go Go Go Go)

신나게 Let`s go! (Go Go Go Go Go)
sin'na'ge' Let`s go! (Go Go Go Go Go)

(I like the music) dancing music
(I like the music) sexy music
(I like the music) funky music
I`m dreaming styling music alive

이 음악이 끝나도 귓가에 돌고 또
i' eum'ag'i' ggeut'na'do' gwis'ga'e' dol'go' ddo'

넌 나의 toxic music
neon' na'yi' toxic music

내 손끝에서 나오는 touch
nae' son'ggeut'e'seo' na'o'neun' touch

음악의 불빛같이 빠져 들게해
eum'ag'yi' bul'bic'gat'i' bba'jyeo' deul'ge'hae'

내가 모든 곳을 닦아줄 새로운 세계 Let`s go
nae'ga' mo'deun' gos'eul' dagg'a'jul' sae'ro'un' se'gye' Let`s go

빠져드는 music 우리 모두 다 crazy
bba'jyeo'deu'neun' music u'ri' mo'du' da' crazy

스피커 속에 (One! One!) 나와 함께 (One! One!)
seu'pi'keo' sog'e' (One! One!) na'wa' ham'gge' (One! One!)

넌 누구보다 Number one
neon' nu'gu'bo'da' Number one
You are the best one!

두 손을 맘대로 높이 높이 흔들어봐
du' son'eul' mam'dae'ro' nop'i' nop'i' heun'deul'eo'bwa'

목소릴 누구보다 크게 크게 소리쳐봐
mog'so'ril' nu'gu'bo'da' keu'ge' keu'ge' so'ri'cyeo'bwa'

내 손을 잡고 (Go Go Go Go Go)
nae' son'eul' jab'go' (Go Go Go Go Go)

신나게 Let`s go! (Go Go Go Go Go)
sin'na'ge' Let`s go! (Go Go Go Go Go)

(I like the music) dancing music
(I like the music) sexy music
(I like the music) funky music
I`m dreaming styling music alive

(I like the music) dancing music
(I like the music) sexy music
(I like the music) funky music
I`m dreaming styling music alive


OK?

Další písničky hudební skupiny 4 minute:

Předchozí písničky hudební skupiny 4 minute:

4 minute - Hot issue

Tag Cloud

Archives

    Všechny texty jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a jsou poskytovány výhradně k výukovým účelům. To top